Starostové žádají aby zakázka za půl miliardy byla transparentní

Vážený pane hejtmane, paní statutární náměstkyně, členové rady Libereckého kraje, zastupitelky a zastupitelé.

Vzhledem k tomu, že se na dnešním jednání Zastupitelstva Libereckého kraje projednávala celá řada důležitých bodů, nedostalo se bohužel ani na alespoň krátkou informaci o tom, že se blíží vyhodnocení důležité veřejné zakázky "Revitalizace mostů na silnicích 2. a 3. třídy na území Libereckého kraje" v odhadované hodnotě 400 milionů korun bez DPH.
Veškeré informace o této zakázce jsou k dispozici na webu http://www.isvzus.cz/.
Za důležitou považuji skutečnost, že otevírání obálek je plánováno do sídla poradce poradce - PFI s.r.o., poštovní adresa: Prvního pluku 206/7
Obec: Praha 8 PSČ: 18600.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku mimořádného rozsahu, která bude navíc financována z bankovního úvěru, který zatíží Libercký kraj splátkami v příštích volebních obdobích, žádám jménem zastupitelského klubu Starostové pro Liberecký kraj, aby otevírání obálek byl přítomen zástupce opozice, například předseda Kontrolního výboru Ing. Jiří Drda. Domníváme se, že by to přispělo nejenom k transparentnosti výběrového řízení, ale také ke zvýšení věrohodnosti záměru Libereckého kraje financovat opravy mostů z investičního úvěru.

Vážený pane hejtmane, děkuji za zvážení naší žádosti a věřím, že ji v zájmu průhlednosti rozhodování o výběru zhotovitele bude vyhověno.
S pozdravem a poděkováním

Martin Půta, krajský zastupitel
předseda klubu zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj

Celý dokument ke stažení: transparentnost-verejne-zakazky.doc

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.