Pošty se rušit nebudou

9. února 2011 proběhlo
jednání Podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy
.

Jako předseda podvýboru si Vám dovoluji poskytnout několik informací:

Za Českou poštu se zúčastnil jednání Ing. Petr Zatloukal – vrchní ředitel divize Poštovní provoz a logistika. Z poměrně dlouhého jednání vyplynulo:

  1. již se nebude rušit žádná pošta

  2. při změně systému minimálně 6 měsíců předem musejí pracovníci České pošty kontaktovat obce a začít dohadovat podmínky

  3. podvýboru se vůbec nelíbil systém Výdejního místa. I přes ubezpečení zachování služeb trvá, aby časové intervaly byly zachovány. Ing. Zatloukal prohlásil, že o všech požadavcích na vícehodinové pošty na malých obcí je ochoten jednat.

  4. podvýbor velmi kriticky hodnotil přístup zaměstnanců Českých pošt v některých oblastech ke starostům a starostkám. Pan ředitel přislíbil nápravu a se všemi managery měl pohovor

Vážení, závěrem bych Vás chtěl upozornit, že náš Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy má tuto problematiku v působnosti. Pokud budete mít problémy, prosím, obraťte se na mne, nejlépe krátkou mailovou zprávou.

Mgr. Václav Horáček, horacekv@psp.cz

Poslanec PS PČR, předseda Podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy

 


 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

USNESENÍ č. 1

Podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy

ze 1. schůze dne 9. 2. 2011

Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy na své 1. schůzi po rozpravě s ředitelem Ing. Petrem Zatloukalem a diskuzí se zástupci České pošty:

1) žádá o předložení seznamu pošt připravených ke změně koncepce

2) žádá o citlivé jednání s obcemi, kde se mění způsob viz Partner nebo Výdejní místo

3) nesouhlasí se stávajícím postupem transformace a úrovní informovanosti dotčených samospráv

Mgr. Václav Horáček v.r.
předseda podvýboru

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.