Starostové pro Liberecký kraj dosáhli toho, že i v Libereckém kraji začal platit zákon o střetu zájmů!

Pod tlakem dlouhodobé kritiky odměn za funkce v orgánech obchodních společností, v nichž má Liberecký kraj majetkovou účast, se uvolnění zastupitelé za ČSSD - členové těchto orgánů – odměn vzdali. „Na úterním krajském zastupitelstvu zastupitelé SLK požadovali vysvětlení k neoprávněně vypláceným odměnám v statutárních orgánech některých krajských společností a požadovali, aby se jich do konce měsíce listopadu vzdali. Pan radní Bursa nám odpověděl, že máme na uvolněné radní pány Seppa, Bursu a Petráčka podat trestní oznámení, protože oni se odměn nevzdají. Dnes na tiskové konferenci se zastupitelé ČSSD kritizovaných a neoprávněně vyplacených odměn vzdali. Tento krok zastupitelů ČSSD považujeme za jasné uznání toho, že naše námitky byly oprávněné a pobírané odměny byly v rozporu se zákonem o střetu zájmů.“ říká Martin Půta, předseda SLK.

Dne 22. 11. 2011 na 10. Zastupitelstvu Libereckého kraje byl SLK navržen do programu bod o problematice střetu zájmů členů orgánů obchodních společností, v nichž má Liberecký kraj majetkovou účast, a tito členové jsou zároveň uvolněnými členy zastupitelstva Libereckého kraje. Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, veřejným funkcionářem je i člen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy^2) (dále jen "kraj"), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva kraje, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva kraje, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.

V návaznosti na toto ustanovení veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. l) a m), který zastupuje kraj nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj nebo obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna (1).

Na základě výše uvedených skutečností požádali zastupitelé za SLK o vysvětlení, z jakého titulu pobírají uvolnění členové zastupitelstva Libereckého kraje odměny v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech společností, v nichž má Liberecký kraj majetkovou účast. Tohoto vysvětlení se jim na schůzi zastupitelstva nedostalo. Odpovědí na jejich iniciativu byl až dnešní krok zastupitelů ČSSD – vrácení odměn - který je faktickým uznáním pochybení těchto zastupitelů.

Je to vítězství pro všechny slušné lidi v Libereckém kraji, splnili jsme v této věci úlohu opozice, která nemůže přehlížet protiprávní jednání ke kterému došlo.“ řekl Martin Půta, předseda SLK. „Jsem velmi potěšen, že zákon o střetu zájmů začal platit i v našem kraji, a chci věřit tomu, že to přispěje ke zlepšení politické kultury v zemi. Celá kausa ukázala také na to, že celá problematika zastupování veřejných institucí v dozorčích a statutárních orgánech společností s majetkovou účastí státu, krajů a obcí potřebuje jednoznačná pravidla, která by měla řešit nejenom střet zájmů, ale také výši odměn a stanovení kvalifikace, kterou by zástupci veřejných institucí měli splňovat.“ dodal Půta.

Starostové pro Liberecký kraj, politické hnutí

602 490 016, 723 876 742

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.