Podpora ing. Jiřího Drdy

ing. DrdaVážení kolegové a příznivci,

slíbil jsem, že k životu sdružení trochu přispěji oživením diskuze a komentováním dění z úhlu pohledu pro někoho kontroverzního, konzervativního vidění světa a politiky zvlášť. Pohledu politického doyena (pro někoho asi dinosaura). Pozdě, ale přece slib plním alespoň touto formou. Nevím, zda a jak tento příspěvek použijete, ale vyjádřit jsem se chtěl a musel. Volby a předpokládaný vývoj po nich mi nedává spát. Vývoj politické scény, trendy dalšího směřování našeho státu, včetně vztahů a vazeb v EU i mimo ni, vývoj státního dluhu v kontextu s nezodpovědnými a krátkozrakými tahy (a sliby) velké části politické reprezentace, ať současné nebo deroucí se k moci (a často jen k ukojení vlastních ambicí a společenských a ekonomických zájmů) mi nedává záruku ani oprávněnou naději v přijatelnou budoucnost. Budoucnost nejen pro nás, odkvétající generaci závislou z velké části na hospodářských výsledcích státu a jeho schopnostech plnit své závazky, na něž jsme se mnozí z nás plně spolehli (při dnešním standardu rodin a jejich soudržnosti a sounáležitosti), ale zejména pro naše děti a vnoučata. To není strašení ani jednoduché obehrané klišé. Je to souhrn hodnocení vlivů, dějů, trendů a záměrů, které ovlivňují a budou ovlivňovat naši budoucnost, ač je nevidíme nebo nechceme vidět. Jde (bez nároku na vyčerpávající výčet a pořadí významu a reálného vlivu) od nepříznivé demografie, přes imigraci (imigrační politiku včetně náboženských a kulturně společenkých tradic), konkurenceschopnost, dluhovou politiku, fiskální a měnovou politiku, soc. politiku, "velikost" a sílu a vliv státu, různé (někdy i hrůzné a zrůdné) regulace vlastního státu (nebo i v rámci EU), postavení rodiny a rodinných vazeb, vývoj vzdělanosti...... Je toho víc, co kromě vyjmenovaného stojí nejen za pozornost, za diskuzi, ale mnohdy i za dosti razantní přenastavení. Přesto se zdá, jako bychom na tuto diskuzi, na z ní plynoucí korekce rezignovali, jako by se nás to bytostně netýkalo, jako by to mohl a měl za nás vyřídit někdo jiný, ne my samy nebo námi poctivě vybraní, schopní a loajální zástupci. Ta diskuze se vytratila i tradičním politickým stranám (natož jiným seskupením - ty nové ji ani nezačaly), politika se scvrkla na boj o moc (koryta), politikaření. Pokud se něco ještě diskutuje, tak na velmi úzké téměř kabinetní platformě a spíš z hlediska krátkodobých zisků než dlouhodobého prospěchu země a společnosti. Je prostě na čase diskuzi obnovit. Věnovat tomu čas a schopnosti, neboť nečinnost, netečnost a odmítání angažmá v této zásadní a budoucnost určující věci, čekání kdo to udělá za nás, popřípadě na zázrak, vede do záhuby. Je pozdě zatloukat skoby a hledat lano, když už začínám klouzat do propasti.

Jsem rád, že si tyto skutečnosti uvědomujeme, že jsme jako sdružení lidí, kteří v rámci komunální politiky už něco odpracovali, něco dokázali, prokázali schopnosti a morální vlastnosti ve veřejném testu, kterým komunální politika bezesporu je, vstoupili do "velké" politiky. Máme co nabídnout. To už v minulém období naši zástupci, myslím, prokázali. A to, že se nelze uzavřít na dvorku obce, nejvýše kraje, je, zdá se, jasné už naprosté většině členů a příznivců. Vždyť jak chceme žít v obci, když budeme vázáni nesmyslnými zákony, zákazy a příkazy, jak chceme žít při vysychajících zdrojích a rozpadávajících se společensko sociálních vazbách? Kdo je má dát za nás do pořádku? Ti co spadli do sněmovny ze školních lavic a život a jeho skutečné potřeby znají jen z vyprávění, popř. z těžkého prostředí Malostranských hospod a kaváren? Nebo ti, co tam jdou realizovat své zájmy a ekonomické potřeby? To nefunguje, ani nemůže. To nebude při vší nejlepší snaze fungovat ani s novými seskupeními jdoucími do voleb z vůle jedinců. Bez členské základny, bez nosných diskuzí, bez politických zkušeností. Kde jsou myšlenky, programy testované diskuzí, spory a praxí? Jak mohou za nimi stát lidé, kteří je v soubojích o ně nepřijali za své? To často vyústí v "přeběhlictví", nespolehlivost, v nestabilitu, kolaps. To my můžeme nabídnout větší kvalitu. Víme to, prokázali jsme to. Nejen v zastoupení ve sněmovně. Dokazujeme to denní prací v obcích. Stěžejní vliv je přes koaliční potíže a problémy patrný dobře i na kraji. Naše práce a trpělivost přinesla výsledky nejen ve volbách do kraje. Přinesla úspěchy i v reálných výsledcích hospodaření a správy kraje. Daří se vyrovnávat se s problémy, které po sobě zanechala tsunami, způsobená "zodpovědnou a odbornou správou" socialistů s podporou komunistů (a občas i ODS). Na obcích i kraji máme podporu nejen příznivců, ale i značné části veřejnosti. Vnímá pozitivní reálné výsledky, ale i, až na detaily, pozitivní mediální obraz. Tak proč si o ni neříci i ve sněmovně? Je třeba zabránit totálnímu nástupu levice s její málo zodpovědnou, rozhazovačnou politikou. Je třeba zabránit totální nerovnováze politických vztahů, bez reálné oponentury. Po ovládnutí hradu, senátu, ústavního soudu je ovládnutí sněmovny (nedej Bůh ústavní většinou) velký problém. Může způsobit nevratné ekonomické, společenské, ale i národní a státoprávní škody. K tomu ambice prezidenta (a jeho nominace do ČNB). To už je jen krok k návratu komunistů k rozhodnému podílu moci a pádu do nesvobody. To je šance, jak přijít o důchody, samostatnost.......

To jsou jen některé z důvodů proč nebýt pasivní. Proč však jít do toho v náručí TOP 09? Právě proto, abychom uspěli. Sami bychom při nevyrovnanosti síly a aktivity kolegů v ostatních krajích nepřekročili práh. Jen bychom drobili síly a odebrali hlasy. Dopadli bychom jak Korytář se svojí Změnou. A TOP 09 má program (i naším přispěním) konvergující k našemu. Je to věc rozumu, ne citu. Nemusí se nám líbit někteří konkrétní lidé. Ale i to k politice patří. Je věcí možného, kompromisů a tolerance. A je tu šance posledního výběru. Máte možnost kroužkování. Když to vyjde, prima. Když ne, fajn, něco jsem pro to v mezích danných možností udělal. Jen populistickou volbou nezahodit šanci. Nebo si snad myslíte, že ti, co před námi zahnojili kraj kostlivci, podivnými společnostmi, smlouvami, nezodpovědným dluhem, nekompetentními lidmi a podivnými vztahy, dají do pořádku stát? Proč to neudělali s krajem? Role a obsazení jsou až na detaily stejné. Stejní jsou i loudkovodiči. Nebo čekáme obživnutí a samostatou roli loutek? To se v reálu nestává. Vše je už jen ve vašich rukou. Když nebudete volit, když zahodíte hlas, když to necháte na jiných, pak nenadávejte na politiku. Nenadávejte ani na politiky. Sami jste si je svojí pasivitou zvolili. A nezapomínejte. Dnešní krátkodobý (a mnohdy zdánlivý) prospěch může být zítřejší totální propadák. Dluhy se platit musí, nikdo nám nic zadarmo nedá (ani unie) a co si nevytvoříme, to mít nebudeme. A tak budeme mít, co jsme chtěli (do rachoty zvesela...).

Hodně rozumu, hodně vůle, málo pohodlnosti a naivity.

Ing. Jiří Drda

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.