NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Bc. Erika Lázničková

kandidát SLK Bc. Erika Lázničková

Pracuje jako samostatný referent veřejné správy, je členkou Osadního výboru Drnovec Zastupitelstva města Cvikov. Je rovněž členkou Stavební a pozemkové komise Rady města Cvikov a Sboru pro občanské záležitosti Rady města Cvikov.

  • Ráda by prosadila zpracování strategického dokumentu Program rozvoje města

  • Chce umožnit kontrolu hospodaření města prostřednictvím tzv. „rozklikávacího“ rozpočtu

  • Je pro ni důležitá úzká spolupráce s osadními výbory místních částí (Drnovec, Lindava, Naděje, Svitava, Trávník a Záhořín), s místními spolky a se Svazkem obcí Novoborska

  • Chtěla by zatraktivnit město s využitím možností okolní malebné krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, a to například úpravou a „oživením“ areálu lesního divadla

  • Plánuje pokračovat v postupné rekonstrukci komunikací a modernizaci veřejného osvětlení

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.