SE SOVĚTSKÝM SVAZEM NIKDY VÍCE

Není to ještě ani třicet let od chvíle, kdy Českou republiku opustil poslední voják okupačních vojsk bývalého Sovětského svazu. Armáda těchto „spřátelených“ armád tvořila nejen obranný val komunistického bloku před ataky vojsk „zlých a ošklivých“ imperialistů s jadernými hlavicemi namířenými na zemi, kde zítra již znamená předevčírem, ale byla také pojistkou pro totalitní režim reprezentovaný Bolševicko – Komunistickou stranou Československa. Sovětský a potažmo ruský bratr tudíž je, a pro naši generaci vždycky bude, účinným strašákem, symbolem hrůzovlády, útisku a potlačování demokratických principů.

Rusko jako hrozbu vnímá celá Severoatlantická aliance a ostatní demokratický svět, který se usilovně brání hackerským útokům, tajným agentům na ambasádách, vměšování se do prezidentských i parlamentních voleb, trollím útokům majícím za cíl skrytě ovlivňovat politické dění v dané zemi ve prospěch pro Rusy přátelských osob či stran a celkově invazivnímu jednání velkého careviče Putina. O zemích bývalého sovětského bloku již nyní usilovně bránících své území ani nemluvě.

Špičky naší armády, šéfové BIS, ale i řadoví občané, kteří umí do pěti počítat, chápou, že z Ruska, stejně jako z Číny nekouká pranic dobrého. Se strachem a obavami svět sleduje salámovou metodu dokazování vojenské síly na Ukrajině a s lehkým mrazením v zádech si můžeme domýšlet, jaké invazivní a zákeřné cíle ruské vedení sleduje.

V dnešní době ve světle všech výše uvedených událostí sledujeme výlety předsedy Poslanecké sněmovny do Ruska a jeho následné opilecké žvatlání o spolupráci na věčné časy a nikdy jinak, obchodní jednání s miliardovými kontrakty jaké svět neviděl a nikdy neuvidí a neomluvitelné vlezdoprdelkovství našich elit. Ještě méně úsměvné je bagatelizování všech varování BIS a naší generality z úst prezidenta ČR, který svými nehoráznými a neomluvitelnými výroky podrývá a přímo ohrožuje suverenitu naší země. Současný, ale i ten bývalý prezident ČR zřejmě splácí dluhy z dob minulých a zdravě uvažující člověk se prostě musí pozastavit nad tím, kam až jsme to v naší zemi dospěli. Jako zlý sen pak vyznívají servilní, vyhýbavé, nekonkrétní a velmi slabošské reakce vládních poslanců ČR, kteří se bojí nahlas říci, že prezident bezostyšně lže, svým chováním vyvolává v naší zemi stále větší napětí a velmi nevybíravě a nesmyslně kritizuje práci našich bezpečnostních složek. Jsem moc rád, že poslanec Jan Farský jako kapka v moři ve svém vyjádření jasně a srozumitelně pojmenoval, co se v celé „kauze“ okolo zprávy BIS děje a uvedl, že „prezident dlouhodobě aktivně vystupuje proti zájmům ČR a ohrožuje bezpečnost země“.

To, že se současným politickým elitám podařilo posunout pravidla demokratických zásad a slušného chování někam na úroveň rovníkové Afriky, je holý, velmi smutný a neoddiskutovatelný fakt, se kterým se jen velmi obtížně smiřuji. To, že se náš prezident chová jako člověk IV. cenové skupiny jsem již také nějak vnitřně zpracoval a učím se s tím, byť značně obtížně, žít. Ovšem představa, že by v naší zemi mohla zase, ať již přímo nebo nepřímo operovat síla reprezentovaná ruským impériem je něco, s čím se srovnat nechci a nemohu.

Klidu mi bohužel nepřidávají stanoviska skutečných odborníků a lidí, kterých si vážím a které plně respektuji, ale nezbývá než věřit, že se černo černé scénáře nenaplní a i v naší zemi zvítězí zdravý rozum nad lží a stařeckou zavilostí a pomstychtivostí.


Další článek PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ, BĚŽTE DO PRYČ

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.