kandidát SLK Jan Berki

Jan Berki

Poslanec Parlamentu ČR, pedagog

Členem SLK je od roku 2014. V roce 2018 byl zvolen místopředsedou hnutí. Od roku 2020 působí jako předseda místního klubu SLK v Liberci. V letech 2014-2022 byl zastupitelem města Liberec. V roce 2021 byl zvolen poslancem. Ve Sněmovně působí jako člen výboru pro evropské záležitosti, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zároveň je členem podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení a zároveň zastává pozici předsedy podvýboru pro vědu a vysoké školy. Žije v Liberci.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.