kandidát SLK Jarmila Levko

Jarmila Levko

Poslankyně Parlamentu ČR

Členkou SLK od roku 2019. Poslankyní je od roku 2022. V parlamentu je členkou Rozpočtového a Zahraničního výboru. Je také členkou podvýboru pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie, podvýboru pro kulturu, podvýboru pro rozvojovou spolupráci, podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy a podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí. Zároveň je náhradnicí Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. V letech 2018 až 2022 byla zastupitelkou města Liberec. V letech 2014 až 2022 ředitelkou Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Žije v Liberci.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.