Starostové dodržují Koaliční smlouvu, krajský radní Jiří Ulvr už nebude starostou Studence

Na základě Koaliční smlouvy, která byla uzavřena po loňských krajských volbách mezi SLK, ODS a Piráty, je funkce hejtmana, náměstků a členů rady kraje neslučitelná s výkonem funkce starosty, primátora nebo uvolněného člena jakéhokoli orgánu obecní samosprávy. Jiří Ulvr, člen rady Libereckého kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, proto odstoupil k 30. červnu 2021 z funkce starosty Studence, kde působil nepřetržitě od roku 2006. Novým starostou obce se stal Mgr. Tomáš Chrtek.

Studenec je mojí srdeční záležitostí, důvěra lidí mi dala možnost podílet se na nových věcech, a právě radost z dosažení něčeho nového mi dává sílu jít stále kupředu. Moje zaujetí pro danou věc a podpora ze strany voličů, mi v roce 2016 dala novou příležitost – stát se zastupitelem Libereckého kraje a následně i členem Rady Libereckého kraje. V této práci mohu plně využít zkušenosti z dosavadní práce pro obec a rozšířit ji i na celý náš region. Dělat společně věci proto, aby se nám zde dobře žilo, stojí za to,“ říká Jiří Ulvr.

Během starostování Jiřího Ulvra se ve Studenci podařilo vystavět, zmodernizovat, opravit a zateplit všechny objekty ve vlastnictví obce. K nejviditelnějším patří ZŠ Studenec, MŠ Studenec, MŠ Zálesní Lhota, obecní úřad, zdravotní středisko, domov pro seniory. Vybudována byla naučná stezka, arboretum, víceúčelové hřiště, přírodní amfiteátr i workoutová hřiště. V rámci bezpečnosti byla dokončena kompletní síť chodníků včetně nových úseků veřejného osvětlení.

Ke stému výročí založení Československa ve Studenci odhalili sochu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. V současné době se v obci dokončuje zásadní, historicky nejvyšší investice, v podobě přístavby základní školy. Nesporným úspěchem Jiřího Ulvra je i to, že Studenec zůstává i přes tyto rozsáhlé investice (přesahující více jak sto padesát milionů korun) bez jakéhokoli úvěrového zatížení, a přitom nezapomíná ani na výraznou finanční podporu spolkového a kulturního života v obci.

Martin Půta
Starostové pro Liberecký kraj, předseda hnutí

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.