Na tom, kudy vést silnici R 35, shoda není

Zdroj: Právo

Anketa Práva s volebními lídry politických stran v Libereckém kraji, kterým průzkumy dávají šanci dostat se do Sněmovny

Necelý měsíc před volbami položilo Právo lídrům politických stran, jež mají podle průzkumů v Libereckém kraji šanci dostat se do Sněmovny, otázku: Jak byste řešili palčivé dopravní problémy regionu?

Prakticky všichni jsou za jedno, že kraj nejvíc trápí výstavba rychlostní silnice R 35. Kudy ji však vést, na tom se krajští političtí lídři neshodují.

Martina Pokorná, SZ Palčivým dopravním problémem kraje je bezesporu rozhodování o vedení rychlostní silnice R 35. Jsme proti vybudování čtyřpruhu v tzv. severním a superseverním koridoru, za nejpřijatelnější vůči životu a zdraví lidí i vůči okolní přírodě považujeme jižní koridor. Nejhorším možným trasováním R 35 je to, které vede širším centrem Turnova a jeho obydlenými částmi. Problémem je i nedokončená silnice mezi Libercem a Jabloncem, nová silnice na Děčín, vybudování obchvatů měst a obcí, na které bohužel nejsou peníze. Petr Skokan, Věci veřejné Je třeba získat více peněz na dopravu v našem kraji. Dokončit dopravní infrastrukturu, která je klíčová pro rozvoj regionu. Působit na snížení cen prací a z ušetřených prostředků posílit dopravní obslužnost a zároveň zlevnit cestování do zaměstnání. Napojení autobusových a železničních spojů do okolních krajů vázne. Nedivím se, že lidé cestující za prací často volí individuální automobilovou dopravu. Nemá smysl na ně apelovat kvůli zátěži životního prostředí, když je hromadná doprava k cíli v požadovaném čase nedostane.

Pavel Ploc, ČSSD Modernizace silniční sítě je jedním z nejdůležitějších předpokladů dalšího rozvoje regionu. Základem řešení nejen kraje Libereckého a Královéhradeckého, ale i Středočeského, je v co nejkratším čase realizovat jižní variantu R 35, a tím vyřešit kritickou dopravní situaci v obcích a městech v úseku Turnov–Jičín. Vybudování jižní varianty R 35 by bylo nejefektivnějším, nejhospodárnějším a nejúčelnějším vynaložením financí z veřejných rozpočtů, ušetřené peníze lze použít na modernizaci a opravy silnic II. a III. třídy.

Věra Dunajčíková, SPO Na základě SWOT analýzy odboru dopravy Libereckého kraje z roku 2009 je nutné zejména dokončit a modernizovat hlavní silniční tahy. Například dálnici přes Český ráj, zajistit vyšší podíl veřejné hromadné dopravy, třeba zavedením městské dopravy ve Frýdlantu. V oblasti železniční dopravy je nutné propojení Německa, Polska a Česka zprovozněním a modernizováním stávajících tratí, převedení kamiónové dopravy na železniční pro odlehčení silniční dopravy v kraji a zcela určitě zachování a rozvoj regionálního letiště.

Zdeněk Mach, ODS Pokud jde o rychlostní silnici R 35, je potřeba rozhodnout co nejdříve. Jsem přesvědčen, že současný stav, jak z ekologického, tak z dopravního hlediska, je neúnosný. Krajské zastupitelstvo se rozhodlo pro severní variantu, a tím doporučilo ministerstvu dopravy, co je z hlediska Libereckého kraje prioritou. Nyní už je pouze na ministerstvu dopravy a ministerstvu životního prostředí, aby rozhodla. Co se týká ostatních komunikací, určitě je prvořadým úkolem co nejrychleji opravit jejich narušené povrchy po tuhé a dlouhé zimě.

Marie Nedvědová, KSČM Dopravních problémů v Libereckém kraji je hodně a mají různou podobu. Pomalá železnice, silnice přeplněné těžkými kamióny. Řešení dopravních problémů je zcela závislé na množství finančních prostředků, které je možno investovat do zkvalitnění železniční sítě, například vybudováním železničního koridoru Liberec–Praha. Dále je třeba omezit přepravu zboží kamióny a převést tento způsob přepravy více na železnici. Ke zkvalitnění dopravní obslužnosti by mohli podle mého názoru ještě více pomoci i soukromí přepravci.

Roman Kumpošt, KDU-ČSL S výjimkou rychlostní komunikace Liberec–Praha nedisponuje region kvalitní dopravní infrastrukturou a spojením s okolními kraji i zahraničím. Zejména železnice je zastaralá a nedokonalá. Další rozvoj regionu úzce souvisí s urychleným strategickým rozhodnutím v otázce vedení optimální varianty silniční komunikace R 35. Severní trasa je sice levnější, ale z hlediska ekonomického vytváření nových pracovních příležitostí, pohybu zboží a pracovní síly, ale i podpory cestovního ruchu by nejvíce prospěla nejsevernější varianta. Václav Horáček, TOP 09 Zlepšení je velmi závislé na vyřešení R 35. V této souvislosti se v minulosti zanedbala komunikace možných řešení s obcemi a občany. Nesmíme také zapomínat na posílení kolejové dopravy. Rádi bychom prosazovali i investice směřující ke zvýšení její atraktivity pro cestující. O dopravní obslužnosti by měly rozhodovat kraje a obce. Rovné podmínky pro poskytovatele služeb na železnici nebude možné nastolit bez dokončení reformy Českých drah tak, aby byla vytvořena v našem kraji tzv. „živá dopravní cesta“.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.