Starostové nesouhlasí s diskriminací svých obyvatel

Zrušení poplatků ve zdravotnictví pouze v Krajské nemocnici Liberec a.s.,
Nemocnici Česká Lípa a.s. a Léčebně respiračních onemocnění p.o. a dvou
nemocničních lékárnách považujeme za krok, který vytváří v Libereckém kraji
dvě kategorie obyvatel, které nemají v přístupu ke zdravotní péči stejná
práva a možnosti.
Tento populistický krok v konečném důsledku prohloubí rozdíly v životní
úrovni mezi obyvateli Liberce a České Lípy a obyvateli hospodářsky slabých a
okrajových částí Libereckého kraje. Toto nesystémové opatření také
diskriminuje všechny městské a soukromé nemocnice, ambulantní zdravotnická
zařízení a provozovatele lékáren na celém území kraje. Způsob, kterým
krajská rada ČSSD a SOS s podporou KSČM rozhodla o zrušení poplatků
považujeme za selhání demokratických principů. Přes sliby nebyla celá
záležitost projednávána Zastupitelstvem Libereckého kraje a diskuse nad
písemnou informací předloženou na vyslovenou žádost klubů SLK a ODS byla v
rozporu s jednacím řádem Zastupitelstva Libereckého kraje ukončena. Zvolený
postup, kdy se financování poplatků z rozpočtu bude v Zastupitelstvu
Libereckého kraje projednávat až měsíc po podpisu smluv, které kraj k jejich
financování zavážou, považují zastupitelé zvolení na kandidátce SLK za
porušení rozpočtové kázně.
ČSSD slibovala v kampani před volbami do krajských zastupitelstev celoplošné
zrušení poplatků ve zdravotnictví. Tento fakt respektujeme a chápeme, že
ČSSD chce splnit svoje předvolební sliby, přestože priority kraje jsou podle
našeho názoru v jiných oblastech a tématech. Vyzýváme zastupitele LK zvolené
za ČSSD aby svoje předvolební sliby plnili v souladu s platnými zákony České
republiky a také v souladu se svými před a povolebními sliby a prohlášeními.
- nelze zvýhodňovat jen některé skupiny obyvatel Libereckého kraje, dále
zhoršovat situaci v hospodářsky slabých oblastí, kde lidé budou platit
poplatky dál a v rozporu se všemi proklamacemi jednat nedemokraticky a za
zavřenými dveřmi.
Doporučujeme ČSSD, aby se v oblasti zdravotnických poplatků soustředila na
legitimní politický souboj v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky, kam tvorba legislativních norem patří. Pokud takový souboj ČSSD
vyhraje a přesvědčí většinu zákonodárců o zrušení nebo omezení poplatků ve
zdravotnictví, využije legitimní cestu ke splnění svých volebních slibů.
Hledání cest k obcházení zákonů snižuje respekt občanů nejenom k ČSSD
samotné, ale hlavně k celému politickému systému v České republice.


Martin Půta, předseda zastupitelského klubu Starostové pro Liberecký kraj

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.