Prohlášení zastupitelského klubu Starostové pro Liberecký kraj k připravované Optimalizaci sítě středních škol Libereckého kraje

Na jednání krajského zastupitelstva 29. března 2011 bude podle návrhu programu předložen k projednání materiál Sloučení škol zřizovaných Libereckým krajem, který předkládá náměstek hejtmana pan Radek Cikl.

O připravované optimalizaci středních škol se hovoří delší dobu, proběhla k němu řada jednání a diskuzí. Vzhledem k naplněnosti některých středních škol, jejich ekonomické situaci a především s přihlédnutím k demografickému vývoji je jisté, že kroky ke snížení kapacity středních škol v Libereckém kraji je nutné učinit.

Jsme přesvědčení, že za celou řadou problémů dnešního školství je zodpovědné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Nekoncepčními rozhodnutími v průběhu 90. let připustilo nekontrolovatelný vznik většího množství škol, a to i v době, kdy byly známé demografické údaje o klesajícím počtu narozených dětí. Podobně bylo rozhodnuto o financování soukromých střed škol, kdy stát platí velkou část jejich provozu, ačkoliv se výrazně podílejí na kolísavé úrovni současného českého školství. Rovněž o vzniku a financování víceletých gymnázií nerozhodly krajské samosprávy. Ale dnes jsou to ony, které mají rozhodovat o optimalizačních  krocích a rušení některých škol, i přesto že některá z nich mají vyšší než regionální význam.

Řešení současného vážného stavu regionálního školství a znatelného propadu úrovně kvality českých středoškoláků by podle našeho názoru mělo navrhovat právě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo na úrovni celé České republiky stanovit koncepci středoškolského všeobecného i odborného vzdělávání a teprve následně by se měla  optimalizace celé vzdělávací sítě realizovat. Považujeme proto za nepřijatelné, aby jednotlivé kraje přijímaly svá rozhodnutí, která by nebyla provázaná s jednotnou filosofií Ministerstva školství na území celé České republiky. Mohlo by to vést ke zcela rozdílnému vývoji středního školství v jednotlivých krajích.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem sdělujeme veřejnosti a politickým partnerům naše následující stanoviska bez jejichž akceptování nemůžeme podpořit slučování a rušení středních škol navrhované odborem školství Libereckého kraje.

  1. koncepci vzdělávání na víceletých gymnáziích by mělo řešit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, teprve následně by měl Liberecký kraj jako zřizovatel podnikat konkrétní kroky směřující k omezení nabídky míst na víceletých gymnáziích či jejich konečnému zrušení
  2. odmítáme kroky vedoucí ke zhoršení dostupnosti středního gymnaziálního a víceletého školství pro děti z okrajových a hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje. Omezení dostupnosti vzdělání povede k dalšímu strukturálnímu zaostávání těchto regionů (Mimoňsko, Frýdlantsko, Tanvaldsko, Jilemnicko, Železnobrodsko a další)
  3. požadujeme sjednocení zřizovatelských funkcí zvláštních a speciálních škol, základních uměleckých škol či Domů dětí a mládeže, které jsou v jednotlivých okresech Libereckého kraje rozdílné
  4. pokud povedou navrhované kroky ke stěhování oborů nebo celých středních škol považujeme za nezbytné vyhodnotit finanční náročnost takových kroků včetně návrhů způsobu financování a zajištění v rozpočtu Libereckého kraje. Podpoříme pouze takové varianty při kterých se nebude plýtvat veřejnými prostředky
  5. jednou z klíčových zásad by pak měla být priorita zachování škol tzv. rodinného stříbra podle návrhu ministra školství Dobeše, které díky tomu, že i za cenu třeba vyšších nákladů dokážou díky zdravé náročnosti vybočit z výše zmíněného principu „počet žáků za každou cenu“ a vychovávají skutečné odborníky s vysokou přidanou hodnotou vzdělání, jsou jednoznačně klíčovým přínosem nejen pro kraj ale i pro stát  (Kamenický Šenov)

Dosavadní způsob projednání změn v síti středních škol v Libereckém kraji nepovažujeme za ideální a s některými kroky jako je vylučování lidí s diskuse u kulatých stolů zásadně nesouhlasíme. Rovněž nálepkování oponentních návrhů řešení optimalizace a jejich diskvalifikace z úst pana náměstka Cikla považujeme za nepřijatelný.

Pokud vedení Libereckého kraje stojí o naši podporu pro nutné kroky vedoucí k optimalizaci sítě středních škol v Libereckém kraji jsme připraveni jednat o kompromisním návrhu, který by mohl být přeložen na dubnovém jednání zastupitelstva Libereckého kraje.

Současně předložený návrh bez splnění našich podmínek při hlasování v Zastupitelstvu Libereckého kraje  nepodpoříme.


Za hnutí Starostů pro Liberecký kraj

Martin Půta, předseda klubu zastupitelů

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.