Harmonogram oprav silnic v LK

Písemná informace, kterou požadoval zastupitel SLK Marek Pieter na  3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29.3.2011 - zpracování harmonogramu oprav silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji.

Dopis náměstka hejtmana Martina Seppa ze dne 15.4.2011: 28760_Pieter_odpoved.pdf
Harmonogram oprav silnic - příloha dopisu: priloha_opravy_2011.xls

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.