Sněm SLK odhlasoval spolupráci se STAN a TOP 09

Dne 09.07.2009 se uskutečnilo jednání Sněmu politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Na programu jednání sněmu byla i otázka možné spolupráce politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj a Starostové a nezávislí s TOP 09 v rámci podzimních voleb do PS PČR. Přijetí rozhodnutí předcházela mnohá jednání zástupců politického hnutí SLK se zástupci STAN i TOP 09 a následně řízená diskuse s důrazem na výsledný efekt této spolupráce, tj. určení přínosů příp. ztrát z této nově vytvořené politické formace. Členové hnutí SLK dospěli k závěru, že potenciální přínosy vyplývající z této spolupráce jsou ve významné převaze nad potenciálními ztrátami, přičemž největší přínos z této spolupráce je vnímán v podobě možnosti realizovat změny v daňové problematice – spravedlivější daně pro obce. Sněm SLK odhlasoval spolupráci se STAN a TOP 09 a také lídra kandidátky TOP 09 a starostové a nezávislí, p. Mgr. Václava Horáčka, starostu města Železný Brod.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.