Nový jednací řád LK

Zastupitelstvo LK kraje schválilo nový jednací řád, který byl upraven zejména proto, aby umožňoval účast veřejnosti na jednání výborů a dále, aby upravoval včasné zveřejnění místa, času a programu jednání výborů.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.