Posty v ČSAD nejsou zadarmo

Zdroj: Liberecký deník ZUZANA MINSTROVÁ

Největší dopravce v Libereckém kraji, ČSAD Liberec, sice zápasí s dopady hospodářské krize, ale noví lidé, kteří nyní vstupují do vedení, včetně hejtmana Libereckého kraje, budou mít za svou práci nárok na odměnu.

Liberec/Změny ve vedení akciové společnosti ČSAD Liberec překvapily některé menšinové akcionáře. Přitom v současné době, kdy se hospodaření společnosti pohybuje v červených číslech, budou nové funkce v představenstvu placené.

Raritou je, že právě tato místa v představenstvu, v budoucnu zřejmě tedy finančně odměňovaná, opustili na červnové valné hromadě dva politici, kteří svou práci vykonávali do té doby zadarmo.

Z představenstva jsem odešel na poslední valné hromadě spolu s náměstkyní libereckého primátora Naděždou Josífkovou. Oba jsme jako uvolnění zástupci dvou akcionářů, Hrádku a Liberce, nepobírali za svou práci žádnou odměnu, potvrdil starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta. Nyní se ovšem naše funkce změní ve funkce placené, což může pro ČSAD představovat za kalendářní rok náklad až milion korun ročně, dodal starosta.

Prozatím, do doby konání valné hromady, byli jako náhradní členové představenstva zvolení hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a ředitel Dopravního podniku města Liberce Jiří Veselka. Novým předsedou dozorčí rady se stal Petr Prokeš, ředitel krajské firmy Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji. Zatím jsme s vedením ČSAD o žádné odměně nemluvili, řekl hejtman Stanislav Eichler. Ale asi by měl každý za vykonávanou práci brát odměnu, připustil.

Podle zástupce dalšího malého akcionáře, starosty Chrastavy Michaela Canova, v červnu akcionáři na valné hromadě ČSAD rozhodli, že se z úsporných důvodů představenstvo o nové lidi doplňovat nebude.

Velmi mne překvapilo, že jdou do představenstva dva noví členové. Jsem členem také dopravní komise Libereckého kraje, ale tam nepadlo ani slovo o tom, že by měli být dva zástupci kraje nominováni do vedení soukromé společnosti ČSAD, zdůraznil Michael Canov. Jsem přesvědčený, že v představenstvu by měli být zastoupeni akcionáři. Hejtman Eichler, Petr Prokeš, ani Jiří Veselka žádnou z obcí, které jsou akcionáři ČSAD, nezastupují, doplnil.

Podobný názor sdílí také starosta Hrádku Martin Půta.

Změny ve vedení považuji přinejmenším za zvláštní, poznamenal starosta Hrádku nad Nisou.

Rozhodně by měli být v představenstvu zástupci akcionářů. Jako minoritní akcionář se obávám toho, že by mohla nastat situace, že my, menší města a obce, nebudeme mít na chod společnosti vliv a s tím ani na dopravní obslužnost, podtrhl Martin Půta.

Současně naznačil, že členství hejtmana a šéfa Koridu ve vedení této soukromé společnosti by mohlo v budoucnu, až bude Liberecký kraj zadávat tendr na zajištění veřejné dopravy v kraji, působit jako střet zájmů.

Majoritní vlastník si odhlasuje, co chce, upozornil Martin Půta na fakt, že bezmála 70 procent akcií ČSAD vlastní společnost LIAD, která patří současnému řediteli ČSAD Petru Wasserbauerovi. Zbylé akcie drží obce Libereckého kraje a z nich největší podíl, přes 7 procent, město Liberec.

Ročně dáváme firmě ČSAD na veřejnou dopravu 550 milionů korun. Odmítám napadení ze střetu zájmů. Abychom my, jako kraj, byli dobrými hospodáři, musíme kontrolovat to, na co jsou peníze použity, jestli na přepravu a obnovu vozového parku. Proto nevidím nic špatného na tom, že jsem byl zvolen jako náhradní člen představenstva ČSAD, zdůraznil hejtman Stanislav Eichler.

Ředitel Dopravního podniku města Liberce Jiří Veselka vysvětlil, že dopravní podnik dlouhodobě spolupracuje s ČSAD, například také tak, že jeden čas ČSAD provozovalo veřejnou dopravu v Liberci. Dále dopravní podnik využívá třeba i servisní služby ČSAD a nakupuje u této společnosti pohonné hmoty.

Byl jsem nominován do představenstva ČSAD za město Liberec, tudíž za akcionáře, prohlásil Jiří Veselka, v minulosti náměstek libereckého primátora. Není žádným tajemstvím, že společnost letos utrpěla velkou ztrátu. Jenže když chtělo její vedení firmu restrukturalizovat, smetli tento návrh malí akcionáři ze stolu. Teď se bude muset restrukturalizace připravit znovu, jinak by podle mého názoru společnost padla, řekl Jiří Veselka.

Podle svých stanov představenstvo ČSAD, u kterého počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Představenstvo společnosti má 5 řádných členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let, uvedl ředitel ČSAD Petr Wasserbauer. Termín konání valné hromady zatím nebyl určen, doplnil.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.