Starostové pro Liberecký kraj po 107 dnech krajské koalice

Dne 14.3. proběhla tisková konference SLK "Starostové pro Liberecký kraj po 107 dnech krajské koalice."

Souhrnné zprávy jednotlivých radních za SLK jsou ke stažení ve formátu pdf. Podklady obsahují dané priority, cíle a již splněnou práci v jednotlivých resortech Libereckého kraje.

Martin Půta - za odbor kanceláře hejtmana

Marek Pieter - za resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Hana Maierová - za resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Petr Tulpa - za oblast sociálních věcí

Vladimír Mastnik - za resort dopravy

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.