Liberecký kraj jako první v republice spustil rozklikávací rozpočet

Liberecký kraj jako první kraj v České republice spouští další nástroj k dosažení maximální otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními prostředky - rozklikávací rozpočet Libereckého kraje. Stává se tak první institucí, která nabízí aktuální přehled rozpočtu na svých internetových stránkách, a to zejména v rozsahu schválených očekávaných příjmů a jejich skutečné plnění a současně schválené objemy výdajů včetně jejich skutečného čerpání.

„Liberecký kraj je po hlavním městě Praze prvním krajem, který spouští takovýto nástroj pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Oproti rozklikávacímu rozpočtu Prahy ale jdeme více do hloubky, a to tím, že veřejnosti nabízíme k nahlédnutí veškeré položky rozpočtu.“ vysvětluje ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

„Rozklikávací rozpočet je dalším splněným slibem současného vedení kraje. Kdokoliv teď bude moci sledovat nakládání s veřejnými finančními prostředky. Zpřístupní se přehled o výdajích a příjmech kraje veřejnosti. Věřím, že zprovoznění tohoto nástroje je tak významným krokem k posílení průhledného hospodaření kraje a jeho organizací, že se podaří i obnovit důvěru mezi občany a veřejnou správou,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Rozklikávací rozpočet je uveřejněn na hlavní stránce oficiální webové stránky Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) v sekci Úřední deska, pod odkazem Rozpočet a závěrečný účet.

  • Rozpočet je seznam veškerých plánovaných výdajů a příjmů.
  • Rozklikávací rozpočet – nástroj na kontrolu a řízení financí – on-line kdekoliv kde je připojení k internetu
  • V rozklikávacím rozpočtu můžete poznat co platí a za kolik platí Liberecký kraj např. školská zařízení, kolik stojí jednotlivé investiční akce, kolik stojí provoz zdravotnické záchranné služby apod.
  • Možnost sledovat na smartphonech, noteboocích, tabletech
  • Liberecký kraj je první kraj, který nabízí takto podrobnou aplikaci (do konkrétních položek a zároveň s finančním plněním v kalendářním roce)
  • Vhodný doplněk již k realizovanému uveřejňování objednávek, smluv a faktur

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Další informace naleznete v původním zveřejněném článku na http://www.kraj-lbc.cz//id:194659

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.