Zateplení českolipské nemocnice nic nebrání

Do konce srpna by měla začít firma CL-Evans, která loni soutěž vyhrála, se zateplením fasády a výměnou oken.

Podle mluvčího českolipské nemocnice Petra Pokorného padla poslední překážka, která stála v zahájení rekonstrukce tří hlavních budov s podpisem dodatku smlouvy. „Na základě rozhodnutí představenstva nemocnice a schválení valnou hromadou podepsal předseda představenstva primář Radek Havlas dodatek ke smlouvě," uvedl Petr Pokorný.

Právě dodatkem ke smlouvě podmiňoval vlastník nemocnice Liberecký kraj zahájení zateplení, které má snížit energetickou náročnost a přinést nemalé úspory v rozpočtu nemocnice. V dodatku si hejtmanství pojistilo nižší cenu zateplení z původních téměř 124 milionů korun na necelých 99 milionů.

Dodatek obsahuje změnu v použití materiálu a technických řešení, které snížily cenu stavby. Součástí je rovněž mírný posun termínů prací. Ty by měly trvat osmnáct měsíců," upřesnil Petr Pokorný.

Modernizaci potřebuje jako sůl

Českolipská nemocnice potřebuje modernizaci nejméně za 300 milionů korun. Objekty z 80. let minulého století jsou za hranicí životnosti, z fasády opadávají kusy omítky, netěsní okna. Bývalé vedení nemocnice proto v minulých letech připravilo projekt, který počítá se zateplením fasády a výměnou oken tří hlavních budov.

Už v polovině roku 2010 nemocnice získala z EU příslib dotace 42,5 milionu korun, vybraný byl již i dodavatel. Soutěž vyhrála v konkurenci 25 firem CL-Evans, která nabídla nejnižší cenu 123,7 milionů korun.

Hejtmanství ale zakázku před koncem loňského roku pozastavilo. Argumentovalo posudkem pražské společnosti Energy Benefit Centre a.s., kterou si najalo. Podle zprávy se vysoutěžená cena zateplení měla vejít pod 100 milionů korun.

Zástupce firmy Storing, která původní zakázku připravila, krajský posudek zpochybnil. Podle něj porovnával mnohem menší školu se stavebně odlišným zdravotnickým zařízením. Reagovala rovněž CL-Evans. Ta nabídla kraji snížení ceny stavby o 25 milionů korun, čehož chtěla dosáhnout změnou použitých materiálů a zkrácením prací z 18 na 13 měsíců.

Sleva versus dotace

Kraj nabízenou úsporu původně nepřijal. Nepovažoval ji za slevu, ale změnu parametrů, což by znamenalo ztrátu evropské dotace ve výši 42,5 milionu korun. Nicméně se rozhodl ještě s CL-Evans jednat, zároveň ale hledal možnosti na vyhlášení nové soutěže. Posléze se hejtmanství vrátilo k upravené původní verzi.

„Krajští radní sedmi hlasy z devíti nepodpořili návrh na zrušení soutěže a vyhlášení nového výběrového řízení. Shodli se v tom, že se bude pokračovat s CL-Evans v započatém projektu zateplení s využitím nabídnuté slevy zhruba pětadvacet miliónů korun. Naším požadavkem ale je, že za stavební firmou půjdou možné vícepráce, které současná smlouva neřeší. My na ně v rozpočtu nemáme peníze," řekl před nedávnem hejtman Martin Půta (SLK).

Odvolané vedení

Kvůli zpochybňované soutěži odvolala na jaře dozorčí rada čtyři členy představenstva, mezi nimi generálního ředitele nemocnice Petra Chmátala a provozního ředitele Stanislava Cenka. „Hlavním důvodem bylo, že uzavřeli nevýhodnou smlouvu na zateplení nemocnice," uvedla tehdy šéfka dozorčí rady Hana Moudrá.

Nové představenstvo následně odvolalo z funkce ředitele Petra Chmátala, Stanislav Cenek na svůj post rezignoval. Oba pochybení odmítli. „Je to politické rozhodnutí. Podle právního rozboru, který jsme si nechali na pokyn dozorčí rady zpracovat, na smlouvě není nic protiprávního," řekli shodně Chmátal a Cenek.

Nemocnici, která poskytuje péči pro oblast se 110 tisíci lidmi, prozatím vede Jaroslav Kratochvíl. Nový ředitel má vzejít z výběrového řízení do konce prázdnin.

Autor: Radmila Pokorná
Zveřejněno na http://ceskolipsky.denik.cz

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.