Kraj vytvořil mapu investic

Kraj vytvořil mapu investic a vyhodnotil veřejné zakázky

Liberecký kraj představil nově vytvořenou mapu investic Libereckého kraje – přehled uskutečněných a plánovaných investičních akcí podle měst, obcí a regionů.

Podle náměstka hejtmana pro investice Marka Pietera je hlavní myšlenkou dát občanům možnost orientovat se v okolí svého bydliště, případně v celém Libereckém kraj, jak se uskutečňují, v jakém množství a rozsahu investiční akce v celém kraji.

Mají poprvé možnost vidět na mapě, kde se příslušná akce realizuje, mohou si filtrovat veškeré informace i například po jednotlivých odborech,“ řekl náměstek.

U každé investiční akce tak získají podrobnou informaci o termínu zahájení, ukončení, jaká je výsledná cena a například i kdo je zhotovitel. Tato on-line aplikace je samozřejmě neustále aktualizována včetně zařazování nových investic.V rámci krajů je Liberecký kraj prvním, kdo představuje tuto vlastní aplikaci a rozhodně je to další krok našeho otevřeného Libereckého kraje,“ doplnil hejtman LK Martin Půta.

Veřejné zakázky

Od 1. 1. 2013 bylo Krajským úřadem Libereckého kraje vyhodnoceno 25 veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 34 veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných resortem investic.

Předpokládaná hodnota všech těchto veřejných zakázek byla 196 156 812,- Kč bez DPH. Vysoutěžené částky resp. ceny dle smluv jsou ve výši 127 937 852,- Kč bez DPH, čímž vznikla Libereckému kraji úspora 34,78% = 68 218 960,- Kč bez DPH.

Kromě dosažení úspory ve vysoutěžených veřejných zakázkách Liberecký kraj také prověřuje zachování kvality dle projektové dokumentace s odůvodněním mimořádně nízkých nabídkových cen v položkách jednotlivých nabídek.

Optimální zadávací dokumentace přináší více uchazečů a možnosti vybrat co nejvhodnější nabídku,“ míní Marek Pieter, náměstek hejtmana LK.

Anketa priorit pohledem občanů

Anketa priorit pohledem občanů bude spuštěna v souvislosti s přípravami rozpočtu na rok 2014, které jsou v plném proudu a měly by být ukončeny v listopadu tohoto roku.

Chceme dopředu znát pohled veřejnosti na jednotlivé potřeby, které se pro ně snaží Liberecký kraj zajišťovat, například pokud se týká investic, zdravotnictví, sociálních služeb a podobně,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK Marek Pieter.

Anketa má automatické vyhodnocení, které zajistí objektivitu při zpracování jejích výsledků. Pokud respondent nebude vystupovat jako anonymní, lze na základě dalších informací zpracovat jeho dotazník i v závislosti na věku, bydlišti, vzdělání a podobně.

S výsledky ankety budou občané informováni na webu Libereckého kraje.Liberecké novinky informoval Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje.

(Zveřejněno na www.libereckenovinky.cz, Autor: ds)

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.