Stanovisko klubu Starostů pro Liberecký kraj (SLK) k fungování koalice v Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj (ZpLK), která vznikla po krajských volbách na podzim 2012, v posledních měsících prakticky nefunguje. Po oznámení rezignace na členství zastupitelského klubu paní Ivany Hujerové ze dne 22. září 2014, ztratila koalice i formální většinu jednoho hlasu v krajském zastupitelstvu. Právě díky většině 23 hlasů byl 27. listopadu 2012 zvolen hejtman Libereckého kraje a členové Rady Libereckého kraje.

Oznámení o rezignaci Ivany Hujerové je z našeho pohledu vyústěním vnitřních problémů ve fungování zastupitelského klubu ZpLK, který v posledních měsících přestal naplňovat principy koaliční spolupráce a obsah koaliční smlouvy. Rozdílné návrhy při řešení problémů nejsou diskutovány v rámci koalice a jednání Rady kraje, ale zjišťujeme je zpětně z mediálních výstupů některých zastupitelů ZpLK. Při hlasování o důležitých bodech v zastupitelstvu, které byly projednány radou kraje, neexistuje podpora všech členů zastupitelského klubu ZpLK. To je pro nás nepřijatelné.

Našeho koaličního partnera jsme již 7. května letošního roku požádali o dodržování koaliční smlouvy a přijetí osobní odpovědnosti lídra Změny Jana Korytáře za práci v Radě kraje. Prohlašujeme se vší zodpovědností, že dlouhodobě děláme vše pro to, aby koalice fungovala. Zastupitelský klub SLK chce pokračovat v odpovědné práci pro Liberecký kraj a jeho obyvatele. Jako vítěz krajských voleb se nezříkáme odpovědnosti za fungování Libereckého kraje.

Na základě vzniklé situace dnes požádal hejtman Libereckého kraje Martin Půta předsedy všech pěti zastupitelských klubů v krajském zastupitelstvu o společné jednání, na kterém budeme hledat východisko ze současné situace. Věříme, že společným zájmem všech zvolených zastupitelů je stabilní fungování kraje a hledání řešení ve prospěch občanů Libereckého kraje, které zastupujeme.


V Liberci dne 23. 9. 2014
Členové zastupitelského klubu SLK

Celý dokument ke stažení ve formátu PDF

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.