Čtyři roky pracujeme pro náš kraj. Výsledky jsou proto vidět. (TZ)

Dnešní vydání Mladé fronty DNES, obviňuje Starosty pro Liberecký kraj, a přímo mne z toho, že v rámci předvolebního slibu klameme voliče. Není to tak. A proto reaguji.

Předně. Liberecký kraj v období, kdy Starostové jsou ve vedení kraje, postavil 289 kilometrů nových silnic. To je fakt. Každý občan, se kterým se během kontaktní předvolební kampaně setkal, chápe toto sdělení jako informaci o počtu rekonstruovaných, obnovených, modernizovaných kilometrů vozovek, které konečně po mnoha letech nezejí dírami, nebo byly obnoveny po povodních. Ve všech těchto případech se přitom fakticky jedná o novou silnici, s novým povrchem, podkladními vrstvami, odvodněním, příkopy a vodorovným značením. Podobně když si doma opravím koupelnu, taky říkám, že mám novou koupelnu a ne že jsem provedl její rekonstrukci. A nikoho ani nenapadne, že jsem se dosud chodil mýt do řeky. Věřím v rozum občana kraje, věřím, že občan kraje sdělení chápe.

Jsem přesvědčen, že obyvatelé kraje jsou rádi za opravy silnic a že dobře rozumí zjednodušenému sdělení, které je na billboardech. Komu to nestačí, doporučuji prostudovat detailnější informace, které jsou na našem webu www.starostoveprolibereckykraj.cz. A to ke každému billboardovému sdělení, které jsme zveřejnili, s podrobným vysvětlením.

silnice

Za poslední čtyři roky ubylo v kraji silnic v havarijním stavu, a naopak přibylo těch ve stavu výborném. A z toho máme radost. Splnili jsme náš slib z roku 2012, opravili silnice a mosty zničené povodní. Pro nás to jsou nové silnice a nové mosty, na řadě míst totiž pět let po povodni nebylo kudy a po čem jezdit.

mosty

Ostatně stejné je to s mosty. Ty jsme museli zcela rekonstruovat pro jejich špatný technický stav nebo proto, že na svém místě po povodních již nebyly. Mohli jsme napsat, že jsme rekonstruovali, opravili, postavili, celkem 71 mostů. Nebo napsat že je v kraji 71 nových mostů. Opět – chápavý občan, který nový most používá, ví a rozumí.

hospic

A hospic? Ano, Hospic jsme vzali za svůj a dotáhli jej do konce. A chlubíme se tím. Nikdy jsme se ale netajili tím, že navazujeme na práci, která zůstala po našich předchůdcích. Jen jsme na investiční akci sehnali 110 miliónu korun, potřebné stavební povolení, zajistili dokončení stavby a smlouvu s provozovatelem Hospicovou péčí Svaté Zdislavy. A na billboardu jsme ani netvrdili, že Hospic zařídili Starostové, jen jsme hrdí na to, že náš kraj nový Hospic má. Konečně může poskytovat služby těm, kteří je potřebují.

galerie Lázně

A podobné je to s projektem revitalizace Lázní na galerijní objekt. Projekt jsme získali rozpracovaný, rozestavěný a bez zajištěného financování navýšené spoluúčasti kraje a peněz na vnitřní vybaveni Galerie. V roce 2013 jsme zajistili chybějících 61 milionů korun a pomohli tak dokončit výjimečný a úspěšný projekt, který staré císařské lázně zachránil a našel pro ně nové využití. Zase žádné tvrzení o tom, že to celé zařídili Starostové. Císař pán by měl určitě radost a my ji máme také.

A mohl bych pokračovat. Nelžeme. Celé čtyři roky pracujeme. A dál se budeme rádi starat o náš kraj. Ať už to budou jeho silnice, mosty, nemocnice, střední školy, ústavy sociálních služeb, muzea a galerie.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.