Město Desná získalo od kraje dotaci na tvorbu územního plánu

Zdroj: Jablonecký deník

Desná/ Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém posledním zasedání schválilo poskytnutí dotace ve výši 84 000 korun z grantového fondu na zpracování územního plánu města Desná. V Desné zahájili tvorbu nového územního plánu na základě novely stavebního zákona, který stanovuje, že územně plánovací dokumentace schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. „Přitom Územní plán města z roku 1998 již neřeší současné potřeby rozvoje území a využití ploch. A například u jakýchkoliv dotací na různé investiční záměry obcí je k žádosti vyžadován soulad s územním plánem, tedy bez platného územního plánu nelze o tyto dotace žádat,“ konstatoval starosta Desné Marek Pieter. Předpokládaný termín vyhotovení územního plánu je 31. prosinec příštího roku 2010. Územní plánování chrání veřejný zájem, kterým je zvyšování kvality území s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje. „Dotace od Libereckého kraje je podmíněna odevzdáním Jednoduchého datového modelu územního plánu poskytovateli. Ten pak slouží jako nástroj pro předávání informací o území v GIS z úrovně obcí na krajský úřad a úřady územního plánování,“ poznamenal Marek Pieter.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.