Nesouhlasné stanovisko s návrhem rušení stavebních úřadů přijalo jak představenstvo hnutí SLK (dne 21. 4. 2022), tak dne 26. 4. 2022 na návrh SLK i Zastupitelstvo Libereckého kraje.

(TZ) Starostové pro Liberecký kraj bojují proti rušení stavebních úřadů

„Zrušení 15 stavebních úřadů se týká 48 obcí Libereckého kraje a zhruba 55.000 obyvatel Libereckého kraje“, vysvětluje Radek Lípa, starosta Zákup, jedné z obcí, které reálně zrušení stavebního úřadu hrozí. Zatímco v rámci ČR by došlo na základě návrhu novely stavebního zákona ke zrušení stavebních úřadů ve 40% obcí, kde je zřízen (323 z 694), v Libereckém kraji by to bylo dokonce 43 % (15 z 35).

Starostové všech 15 dotčených obcí v Libereckém kraji s rušením stavebních úřadů zásadně nesouhlasí, nikdo s nimi předem tento záměr nekonzultoval. Zmíněným rušením by se výrazně omezila dostupnost veřejných služeb pro obyvatele. Navíc se předpokládá, že úředníci ze zrušených úřadů přejdou na ty, které zůstanou zachovány, vzhledem k navýšení množství vyřizované agendy. Z tohoto pohledu se tady o žádnou úsporu nejedná.

Nesouhlasné stanovisko s návrhem rušení stavebních úřadů přijalo jak představenstvo hnutí SLK (dne 21. 4. 2022), tak dne 26. 4. 2022 na návrh SLK i Zastupitelstvo Libereckého kraje, které pověřilo hejtmana Martina Půtu informovat o přijatém usnesení písemně ministra pro místní rozvoj, předsedu vlády České republiky, předsedu Senátu Parlamentu České republiky a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Rušení stavebních úřadů je navíc v rozporu s programovým prohlášením samotné vlády, která uvádí doslova „zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí.“ a též povolební koaliční smlouvy pětikoalice, kde je rovněž uvedeno: „zachováme stavební úřady na místní úrovni, kde rozhodují se znalostí prostředí.“ Logický by byl v této situaci opačný postup, tedy aby novele stavebního zákona předcházelo zjednodušení procesu stavebního řízení, jeho urychlení a zavedení digitalizace, a až poté by měl být vyhodnocen stav a definitivně řešena otázka počtu stavebních úřadů na obcích.

Argument o chybějící zastupitelnosti u jednohlavých stavebních úřadů lze vyřešit tak, že obecní úřad na obci bude muset do určitého termínu mít na stavebním úřadě minimálně dva kvalifikované odborné pracovníky. Vzhledem k tomu, že dosavadní zákon má (po novele, která již je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky před 2. čtením) platit ohledně obecních úřadů do 30. 6. 2024, uvádí se lhůta např. do 31. 12. 2024. Stavební úřad na obci, který toto nesplní nebo nebude mít zájem o další existenci stavebního úřadu na své obci, by pak byl zrušen.

Martin Půta
Předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Návrh MMR na rušení stavebních úřadů: Download PDF
Mapa rušení stavebních úřadů v LK: Download PDF
TZ SLK - stavební úřady: Download PDF

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.