Bílý Kostel nad Nisou

Název: Sdružení občanů Bílého Kostela nad Nisou / lídr kandidátky: Jiří Formánek

Kandidátka

  1. Ing. Jiří Formánek, starosta obce
  2. Mgr. Irena Kostelencová, ředitelka ZŠ a MŠ, místostarostka obce
  3. Jana Ulrichová, pečovatelka
  4. Petr Šindelář, pracovník správy obce
  5. Ing. Lenka Čermáková (Míšková), technickoekonomický referent
  6. Martin Dušek, prodejce, starosta SDH
  7. Petr Fedák, podnikatel
  8. Jan Mach, truhlář, velitel SDH
  9. Mgr. Monika Dobrá, lékárnice

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.