Jindřichovice pod Smrkem

Název: Starostové pro Liberecký kraj / lídr kandidátky: Petr Pávek

Kandidátka

  1. Ing. Petr Pávek, poslanec PsP ČR, ekonom
  2. Ing. Luboš Salaba, místostarosta, energetik
  3. Ing. Martin Rosenbaum, soukromý zemědělec
  4. Mgr. Karla Salabová, ředitelka domova důchodců
  5. Milan Oliva, Pracovník bezpečnostní agentury
  6. Bc. Aneta Daňkovská, učitelka
  7. Ing. Arch. Pavel Šturma, architekt
  8. Kamila Kolaříková, fotografka
  9. Petr Forman, podnikatel

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.