Ohrazenice

Název: POZNAT - ŘEŠIT - ŽÍT / lídr kandidátky: František Novák

Kandidátka

  1. František Novák, Knihař
  2. Mgr.Jana Rozumová, Učitelka
  3. Martin Mareš, Stav. mistr
  4. Ing. Petr Ponikelský, Ekonom - rozvoj obcí
  5. Mgr.Helena Damašková, Učitelka
  6. Jan Zajger, Projekt. plánov.
  7. Martin Svoboda, Elektrotechnik
  8. Mgr.Iveta Mazgalová, Učitelka
  9. Eva Dolanská, Dúchodkyně

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.