Prysk

Název: Nezávislí pro Prysk / lídr kandidátky: Jan Sviták - medailonek

Kandidátka

  1. Jan Sviták
  2. Vladimír Novák
  3. Jeroným Drvota
  4. Květuše Kahounová
  5. Jaroslav Kalců
  6. Kamila Knechtelová
  7. Magda Kárová
  8. Roman Mach
  9. Zdeněk Vostřel

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.