Rádlo

Název: Aktivní a rozumní pro Rádlo / lídr kandidátky: Miroslav Šikola

Kandidátka

  1. Ing. Miroslav Šikola, starosta obce
  2. Ing. Pavel Branda Ph.D., zástupce LK při EU, místostarosta obce
  3. Jan Volf, OSVČ
  4. Ing. Jakub Hušek, vedoucí pracovník
  5. Jana Kadlecová, účetní
  6. Martin Sýkora, strojvedoucí
  7. Ing. Lenka Zimová, jednatelka firmy
  8. Pavel Kubín, vedoucí zkušebny
  9. Eva Rydval, ředitelka mateřské školy

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.