Svor

Název: Nezávislí / lídr kandidátky: Kateřina Jonáková

Kandidátka

  1. Jonáková Kateřina Ing., zemědělská inženýrka
  2. Jahvodková Jana Mgr., ředitelka základní školy
  3. Rameš Jaroslav, technik
  4. Kořínková Simona, referentka nákupu
  5. Jonák Vladimír Ing., důchodce
  6. Vondráček Martin, ředitel firmy
  7. Mikolášková Věra, asistentka ředitele
  8. Randusová Eva, ekonomka
  9. Poláková Kateřina, učitelka v mateřské škole

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.