Staráme se o náš kraj

Martin Půta: „Úspěšné dokončení všech projektů a plánů není pouze naší zásluhou, ale je to i díky práci koaličních partnerů, zaměstnanců krajského úřadu a příspěvkových organizací. Všem bych rád touto cestou poděkoval (nejen) za uplynulé 4 roky“.

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.