NÁŠ KRAJ, NÁŠ DOMOV, NÁŠ PLÁN

Ing. Vladimír Boháč

kandidát SLK Ing. Vladimír Boháč
16
69 let, Raspenava
předseda Krajské organizace České unie sportu Libereckého kraje, krajský zastupitel
bez politické příslušnosti

Narodil jsem se v r. 1951 v Liberci, ale téměř celý život žiji v Raspenavě, kde jsem také absolvoval základní školu. Po té následovalo studium na Střední průmyslové škole strojní v Liberci, které jsem zakončil v r. 1970 složením maturitní zkoušky. K dalšímu studiu jsem byl doslova přemluven svým třídním učitelem – absolvoval jsem Vysokou školu strojní a technickou v Liberci, specializaci netkané textilie a ekonomika (ukončení 1976). V témže roce jsem nastoupil na „základní vojenskou službu“ do Brna a posléze do Havlíčkova Brodu. V r. 1976 jsem se stačil ještě oženit.

Po ukončení ZVS jsem nastoupil do Elitexu Frýdlant, kde jsem se z pozice referenta ekonomiky práce, přes pozici vedoucího plánovacího oddělení, dopracoval až do pozice obchodně-ekonomického náměstka. Krátkou dobu jsem i závod, který měl přes 1.100 zaměstnanců, v pozici zastupujícího ředitele, vedl. V průběhu tohoto zaměstnání jsem absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně postgraduální studium „řízení VHJ“.

V r. 1977 se nám narodil syn Vladimír (narozený ve stejný den a měsíc jako otec) a v r. 1979 dcera Kateřina. V té době jsme bydleli v podnikovém bytě ve Frýdlantě.

V letech 1980 – 1982 jsme svépomocí postavili rodinný dům v Raspenavě a po čtyřech letech „v paneláku“ jsme se v r. 1982 přestěhovali.

Doba po „sametové revoluci“ byla i pro mě dobou řady změn. Tou první byla volba do pozice předsedy okresní organizace ČSTV v dubnu 1990, tou druhou pak setkání se svým spolužákem z vysoké školy – Milošem Vajnerem po jeho návratu do ČR z Holandska. Do jedné z jeho firem jsem pak v r. 1992 nastoupil a pracoval zde postupně, až ve funkci obchodního ředitele. Činnosti a úkoly ve sportovní branži ale potřebovaly práci na plný úvazek, a tak jsem se v r. 1996 vydal plně na dráhu profesionálního sportovního funkcionáře.

Po novém rozdělení republiky na kraje následovalo i ve sportu nové územní členění: vedle stávajících okresních organizací vznikly i krajské články – v polovině roku 2001 jsem byl hlavním organizátorem vzniku Krajské organizace v Libereckém kraji a byl zvolen jejím, doposud jediným, předsedou. V té době jsem měl za sebou již téměř deset let práce v nejvyšším orgánu sportu v ČR – v republikovém výkonném výboru ČSTV.

V letošním roce jsem tedy oslavil 30let práce v čele sportu v okrese Liberec a v příštím roce budu slavit 20 let v čele krajské organizace.

Sportovci v rámci Libereckého kraje usilovali o zlepšení podmínek pro sport – a několikrát se snažili pod hlavičkou Unie pro sport a zdraví dostat do zastupitelstva kraje. Neustále ale chyběl onen pověstný kousek. Naplnění tohoto cíle přišlo teprve až po „námluvách“ se Starosty pro Liberecký kraj ve volbách v r. 2012. Od této chvíle se podmínky pro sport a jeho financování ze strany Libereckého kraje výrazně zlepšily a finanční podpora ze strany LK je jednou z jistot pro život velké části sportovců v kraji. Sportovci mají na LK „svůj“ Výbor pro tělovýchovu a sport, prostřednictvím něho ovlivňují rozdělování peněz do sportu – tento výbor již druhé období vedu z pozice jeho předsedy.

Z osobních zálib převládají ty, které se váží ke sportu: velice rád cestuji a miluji vysokohorskou turistiku (absolvoval jsem trek kolem Anapuren v Himalájích s nejvyšším bodem 5.416 m.n.m a trek „Santa crus“ v peruánských Andách), jezdím na kole, lyžích a více jak 35 let jsem „vodákem“. Mým sportem č. 1 je ale stolní tenis, který v Raspenavě provozuji přes 50 let. Mám rád i dobrou knihu a velice rád zajdu do divadla. V posledních třech letech jsem založil i novou tradici v Raspenavě – jsem pořadatelem a organizátorem adventních koncertů ve zdejším kostele.

MENU

Tento web neukládá žádné cookies ani nepoužívá jiné sledovací prvky. Jediné cookies mohou pocházet z Facebook widgetu na titulní stránce.